Архивна снимка от историята на световното ориентиране - Марин Диков вдясно

От историята: Шести и Седми конгреси на IOF

От последния текст на историческа тематика в bgorienteering.net мина доста време, затова днес подновяваме поредицата със спомените на Марин Диков, с материал за два от конгресите на IOF. VI конгрес на ИОФ,... Read more »