Карта - тренивровка за раздеяне на отсечка и атака не междинни точки

Тренировка: Разделяне на отсечка и атака на междинни точки

Тренировката трябва да се осъществи върху дълга или полудълга отсечка. Преди да тръгнете по отсечката, подгответе няколко междинни точки за атака. Разделете разстоянието на части, като си набележите няколко места от нея,... Read more »