Контролна точка и млад състезател на купа 3 март 2020

Пет държави интегрират ориентирането в образованието

Силен интерес предизвиква новият европейски проект за интегриране на спортното ориентиране в училищните програми. Целта му е да осигури двойна кариера за елитните ориентировачи, както и да промотира спорта сред учениците. Проект... Read more »
Министерство на Младежта и Спорта

Проект COMPASS

В началото на 2020 стартира иновативният проект в областта на спорта Компас, финансиран по програма ЕРАЗЪМ+ Спорт на Европейската комисия. Read more »