Регламент за националните отбори по ориентиране през 2020

Официалният сайт на БФО публикува регламента за определяне на националните отбори по ориентиране през 2020 г.

Reglament-NO-BFO-2020