Министерство на Младежта и Спорта

Протокол номер 14 от 19.05. на УС на БФО

Сайтът на Българската федерация по ориентиране публикува протокол 14 за решения на Управителния съвет на Сдружението, взети на редовно проведено заседание онлайн по skype на 19.05.2020 година, вторник, от 19:30 часа. Read more »
Министерство на Младежта и Спорта

Протокол 13 от 1 май 2020 на заседанието на УС на БФС

Документът е за решения на Управителния съвет на Сдружение “Българска федерация по ориентиране”, взети на редовно проведено заседание онлайн на 01.05.2020 година от 10:30 часа Read more »
Спортна палата София

Протокол 7 от УС на БФО от 22 септември 2019

Сайтът на Българската федерация по ориентиране публикува протокола номер 7 от заседанието на УС, проведено на 22 септември 2019 г. Read more »