Тренировка: Опростяване в ориентирането (видео)

Начало » Тренировка: Опростяване в ориентирането (видео)

Ориентирането само по себе си не е сложно упражнение – от точка до точка по възможно най-прекия и бърз път. Когато вникнеш дълбоко в материята обаче виждаш, че нещата не са толкова елементарни. И тогава идва моментът, в който трябва да извървиш обратния път – към опростяването.

Видео поредицата Think Fast, Run Hard, Go Orienteering ни показва как да го направим. С помощта на британския състезател Ралф Стрийт.

Ето какво ни казва той (превод: Георги Далаков):

Днешният урок е за опростяване. Опростяването е важно умение в ориентирането, защото то ще ви помогне да увеличите скоростта си. Картата съдържа много информация, но всичко от нея е важно за намирането на контролните точки.

Това, което трябва да направите, е да определите най-важните елементи от картата, които ще ви помогнат да откриете точката бързо и по-сигурно.

Тренировка за опростяване - точка 5
Сега аз съм на контрола 5 – яма и отивам към контрола 6 – пресичане на малки канавки. За да стигна до там по най-бързия възможен начин, аз ще потърся големи, характерни ориентири на картата, които да използвам.

Вариантите за тази отсечка са 2 – да минем направо или да заобиколим отдясно по пътеките. Проблемът на варианта с пътеките е, че има доста кръстовища, които са близо едно до друго и могат да ни объркат. Така че може би ще бъде по-добре да се откажем от варианта с пътеките и да минем направо.

Тренировъчна карта за опростяване без пътеките
Вижте сега как изглежда картата без пътеките. Вече много ясно се виждат кои са характерните ориентири. И това е голямото връхче в средата на отсечката. Ние можем лесно да стигнем до връхчето, като пробягаме около 300 метра без почти никакво ориентиране. И чака след това да помислим как да атакуваме контролата. Минавам отляво на зеления гъсталак, за да хвана правилната посока.

Вече съм на върха на връхчето, защото виждам отдясно неговия край. Спускам се надолу по връхчето и минавам край билцето на откритото вляво от мен. На границата на откритото и гората взимам азимут към зелените храсти, които ще ми помогнат да вляза в контролата.

Тренировка за опростяване - точка 7
Сега отиваме към контрола 7 – пресичане на малки канавки. За да стигна до нея, ще използвам уникални ориентири. Това са ориентири, които са лесно различими на местността. За да опростим тази отсечка, ще използваме двата зелени храста, като ще преминем вляво от първия и вдясно от втория. Зелените храсти са подходящи за използване, защото се виждат отдалече. Фокусирането върху простите неща ми позволява да увелича скоростта на бягане, като в този случай изобщо не отчитам канавките.

Растителността не винаги е надежден ориентир, така че е добра идея за опростяването да се използва релефа.

Следва на следващата страница…