Състезание по ориентиране под мотото “За да има и утре!

Начало » Състезание по ориентиране под мотото “За да има и утре!

Ямбол - за да има утреВъв връзка с отбелязването на Международният ден за борба с наркоманиите 26 юни, Общински съвет по наркотични вещества при Община Ямбол, Превантивно-информационен център за борба с наркоманиите към него и Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, в партньорство с Община Ямбол, както и с помощта на Регионално управление на образованието, Областна дирекция на МВР – гр. Ямбол и Детска педагогическа стая организират за поредна година кампания под надслов “За да има и утре”.

На 27 юни, събота се организира състезание по спортно ориентиране, което започва от 11:00 часа на територията на градски парк гр. Ямбол, в района намиращ се в близост до спортна зала “Диана” за младежи в училищна възраст и/или родители с деца в екип.

Състезанието не е за професионалисти, в него могат да участват дори хора без познания в спортното ориентиране, картите са изготвени по такъв начин, че всеки да може да се справи с маршрута.