Политика за поверителност

Bgorientering.net е страница, посветена на ориентирането и свободното му коментиране. Основната цел, с която обработваме данни, включително лични такива, е с цел постигането на нашата мисия – качествено авторско съдържание, което да достига до всички любители на спорта. Това включва и отговорното ни отношение към Вашата лична информация. Прочетете и се запознайте с нашата Политика на поверителност, която приемате с продължаването на ползването на Страницата или с регистрацията в нея.

1.Събиране на информация.

Уебсайт.

Нашата Страница и сървър автоматично събират следната неидентифицираща информация:

  • Тип на браузъра и версия на браузъра;
  • Използвана операционна система;
  • URL адрес на референтните страници, от които идвате
  • Време на заявката на сървъра;
  • Други статистически данни, които не могат да доведат до идентифициране на лицето.

2. Обработване на информация.

Информация, която ни предоставяте:

Bgorienteering.net разпространява новини и съдържание, което може да включва рекламни материали и директен маркетинг или таргетирана реклама. За да получат тази информация, Потребителите попълват кратка и ясна форма в регистрационната форма, в която посочват имена и действаща електронна поща.

Предоставените в тази форма данни:

Се използват за целите на разпространяване на съдържанието на Bgorienteering.net и информиране посредством електронната поща на Потребителите за новини, статии, коментари, промени във функционалностите на Страницата, изменения на Общите условия или настоящата Политика за поверителност;

За предоставяне на вниманието на Потребителите на маркетингови и/или рекламни материали.

Bgorieteering.net не разпространява, продава, дава достъп до или извършва каквито и да било действия, които предоставят информацията от тази форма на трети лица, с изключение на доставчици на услуги, които правят възможно функционирането на услугите на Страницата и ни позволяват да Ви доставяме съдържание. Bgorieteering.net не продава, търгува, заменя или по какъвто и друг начин се разпорежда с предоставените от Вас данни за контакт.

Bgorieteering.net не използва телефонен маркетинг и не предоставя телефонни номера или електронни адрес на трети лица за тези или подобни цели.

Потребителите имат право да се откажат по всяко време от получаването на информационните ни електронни съобщения по електронната поща, като заявят това чрез предоставените в края на електронната поща линкове по, без да посочват мотиви за това.

Същото могат да направят и с мейл на електронна поща: bulgarian.orienteering@gmail.com

Автоматично събирана информация:

Bgorieteering.net използва следните технологии за събиране на информация:

Възможно е да споделяме данни с трети страни. Използваме например Google Analtyics – услуга, които прехвърля данни за трафика на уебсайта към сървърите на Google. Google Analtyics не идентифицира индивидуални потребители и не свързва вашия IP адрес с никакви други данни, съхранявани от Google. Използваме отчети, предоставяни от Google, за да разбираме трафика на уебсайта и използването на уеб страниците, както и за оптимизиране на рекламите, купени от собствената мрежа на Google и от други рекламни мрежи. Google може да обработва данните по начина, описан в Декларацията за поверителност на Google, и за целите, изложени по-горе в този раздел.

Можете да се откажете от Google анализ, ако деактивирате или откажете бисквитката, деактивирате JavaScript или използвате услугата за отказване, предоставена от Google. За да се откажете от рекламните функции от Google, използвайте тази връзка.

Нашата страница използва също и Facebook пиксел, който събира анонимизирани обобщени данни, които ни помагат при оптимизирането на закупуването на реклами в различните платформи на Facebook (включително Instagram). Facebook събира потребителски идентификатор, който ще им даде възможност да го пригодят, ако даден потребител е посетил сайта през Facebook пиксел. Ние като рекламодатели обаче никога не можем да идентифицираме поведението на конкретен потребител. Facebook и свързаните й платформи са в затворена рекламна екосистема, в която потребителите им могат да регулират дали се съгласяват с използването от страна на рекламодатели на събираните данни от техните уебсайтове за закупуване на реклами във Facebook. За да прегледате и промените настройките си за реклами във Facebook, използвайте тази връзка.