Пети конгрес на IOF в Будапеща

BGorienteering.net продължава поредицата със спомените на Марин Диков.

Петият конгрес на ИОФ се провежда в Будапеща, Унгария от 20 до 24 юни, 1969 год. В него вземат участие делегации от 14 страни.

Това беше един конгрес наситен с културни и спортни мероприятия успоредно със заседанията на конгреса и комисиите. Участниците се запознаха с двете части на столицата на Унгария – Буда и Пеща, а един ден участваха в състезание по ориентиране за купа Будапеща в Пилис планина, където имаха възможност да се запознаят с терените и картите в Унгария.

В състезанието стартираха почти всички делегати начело с председателя Ерик Тобе (с номер 453) и генералната секретарка Инга Льовдин (с номер 481 на втората снимка).

Направен бе отчет на проведеното Световно първенство по ориентиране в Швеция през 1968 год. с участието на 13 страни и 5 наблюдатели от 5 страни. Отбелязан бе големия интерес проявен от пресата, радиото и телевизията, предавали за пръв път директно от мястото на провеждане на първенството. Наградите на индивидуалните победители са били връчени от шведския Кронпринц.

Възложено бе провеждането на Световното първенство през 1970 год. на федерацията по ориентиране на ГДР. За нови кандидати бяха приети Белгия и Канада. Решено бе бюлетина на федерацията да се обособи като “Годишна книга на ИОФ” и към редактора му Рагнар Петерсен бе добавена една редакционна комисия.

Направено бе съобщение, че ръководството е установило контакти с Холандия, Франция, Югославия, Румъния, СССР и САЩ с цел евентуално членство в ИОФ. Новото ръководство на ИОФ бе утвърдено в състав Ерик Тобе за председател със заместници д-р Е. Бугел от ГДР и Вили Матис от Швейцария и членове Олаф Андерсен, Дания, Мирослав Хлавачек, ЧССР, Ян-Мартин Ларсен, Норвегия и Еркки Сорокуро, Финландия. Мястото на генерален секретар си запазва Инга Льовдин Швеция.