От историята: Шести и Седми конгреси на IOF

От последния текст на историческа тематика в bgorienteering.net мина доста време, затова днес подновяваме поредицата със спомените на Марин Диков, с материал за два от конгресите на IOF.

VI конгрес на ИОФ, КК Килява, Финландия, 21-22 юни, 1971 год.
В конгреса вземат участие делегации от България, Западна Германия, Източна Германия, Финландия, Англия, Япония, Норвегия, Австрия, Полша, Швеция, Швейцария, Чехословакия и Унгария и като гости Канада, САЩ и Франция.

Ето някои от по-важните решения на конгреса:

  • Приема се английският език за втори официален;
  • Френската федерация по ориентиране е приета за редовен член;
  • Oтхвърля се предложението на българската делегация за изграждане на Международна съдийска колегия с мотив, че това са проблеми на отделните страни;
  • Възлага се провеждането на Световното първенство през 1974 год. на Дания и се определя за технически делегат Кнут Белглия от Норвегия, а през 1976 год. на Англия и се определя за технически делегат С. Нордстрьом от Швеция;
  • Tехническият делегат на предстоящото световно първенство в ЧССР Осмо Ниемела дава добра оценка за предварителна подготовка на първенството;
  • Първото състезание по ски ориентиране за купите на ИОФ през м. март 1972 год. бе възложено на България;
  • Утвърдени бяха и частични промени в правилника за световните първенства от порядъка на размера на номерата за гърдите на състезателите, въвеждането на един почивен ден между индивидуалните и щафетните състезания и др.;
  • Обсъждан бе и въпроса за допинг контрола, но се прие единодушно, че за нашия спорт този въпрос не е актуален.

Досегашният председател на ИОФ Ерик Тобе бе преизбран с акламации, а за негови заместници Вили Матис, Швейцария и Мирослав Хлавачек, ЧССР.

Досегашният заместник председател д-р Е. Бугел помоли да бъде освободен поради голяма служебна заетост свързана с новата му работа.

За членове бяха избрани Олаф Андерсен, Дания, Ян-Ларсен, Норвегия, Еркки Сорокуро, Финаландия и за нов член Хорст Щубенраух от ГДР.

VІІ конгрес на ИОФ се провежда в Спортния център Маклинген, Швейцария от 20 до 22 юли, 1973 год.

На този конгрес отново бяха направени частични промени в правилата за световните шампионати; направен бе обзор на проведените в България и Швеция международни състезания за купите на ИОФ и бе взето решение през 1975 год. Финландия да проведе първото световно първенство по ски ориентиране, а второто бе възложено на България през 1977 год.

За да не се дублират световните шампионати по ориентиране с Олимпийските игри бе решено през следващите години те да се провеждат в нечетни години. За редовни членове на ИОФ бяха приети САЩ, Австралия, Нова Зеландия и Израел, с което членуващите страни нараснаха на 21. В общи линии ръководството на ИОФ бе преизбрано.