От историята: Спомените на Марин Диков

Може би някой от вас вече е забелязал, че един интересен сайт, списван дълго време от Георги Далаков изведнъж изчезна от интернет пространството, заедно с безценни материали, карти, методика и др. Bgorienteering.net получи разрешение интересните текстове да получат нов онлайн шанс и периодично ще публикува тези, за които времето няма значение.

Нашият сайт се отнася с огромно уважение към историята на ориентирането в България и затова първият материал е свързан със спомените на една от легендарните фигури в родната история на любимия ни спорт – Марин Диков.

В началото на ХХ век ориентирането с карта и компас започвайки от Норвегия се разпространява във всички скандинавски страни, при подчертано водеща роля на Швеция. След втората световна война около 1946 год. се провеждат и първите състезания извън Скандинавието, а именно в Чехословакия, ГДР и Югославия. Възниква необходимостта за обединяване на усилията за развитието на ориентирането в Европа.

Тази благородна задача се прегръща от водещата по това време Шведска федерация по ориентиране със забележителните ръководители Ерик Тобе и Инга Лъовдин. По тяхна инициатива през м. май 1959 год. в Стокхолм, Швеция се провежда международна конференция на европейските страни развиващи спорта ориeнтиране. В тази среща вземат участие 37 делегати от 11 страни, а именно – Швеция, Норвегия, Финландия, Дания, Чехословакия, Унгария, ГДР, Югославия, Румъния, Швейцария и България. На тази среща ЦС на БТС делегира Никола Спасов и Марин Диков.

Конференцията протече доста интересно. Провеждане на предварителни разговори между делегациите и домакините в Стокхолм по идеята за създаването на международна организация по ориентиране. (заглавната снимка) Втората същинска част на срещата протече така: на 5 май 1959 год. делегатите бяха извозени с автобус в околностите на гр. Сандвикен – един обособен център за ориентиране в Швеция. Тук на всеки участник бе дадена карта с отбелязано мястото за провеждане на официалната част на конференцията.

Домакините ни помолиха любезно всеки да си избере вариант на придвижване и да се придвижи до “Зелената зала”. Това беше едно красиво връхче сред боровата гора. Участниците се настаниха на подходящи камъни или пънове, и в такава типична за ориентирането обстановка се взе съдбовното решение за провеждане на учредителния конгрес в Дания през 1961 год. (снимката в края на материала). Подготовката на конгреса бе възложена на ръководството на Шведската федерация по ориентиране в лицето на Ерик Тобе и Инга Льовдин и на Датската федерация домакин на конгреса с председател Олаф Андерсен.

Текст към заглавната снимка
Снимката е от шведския вестник “Свенска дагбладет” от 13 май, 1959 год. На нея се виждат отляво-надясно Марин Диков, Инга Льовдин, Никола Спасов, югославянина Янес Бергант и чеха Бохуслав Сикора)

Чудесно място за конференция. На това прекрасно връхче на 5 май, 1959 год. е взето съдбоносното решение за провеждане на Учредителен конгрес на IOF.

Следва – Първи конгрес на IOF – 21-22 май, 1961 г.