Обявиха новия Държавен спортен календар

Начало » Обявиха новия Държавен спортен календар

Новият Държавен спортен календар по ориентиране на БФО за 2020 година е приет и утвърден с решение № 1 от Протокол № 15/07.06.2020 година на УС на БФО, взето в неприсъствен ред, съгласно чл.10, т. 7 от Устава на БФО.

Държавен спортен календар - обновена версия