ММС приготви над 80 млн. лв за спорт

За пръв път бюджетът на Министерството на младежта и спорта (ММС) ще надхвърли 80 млн. лева.

През 2020 г., която е олимпийска заради летните игри в Токио, парите за спорта за високи постижения (елитния спорт) ще са 53,9 млн. лева.

Министерският съвет одобри законопроекта за държавния бюджет за 2020-а и актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г. Бюджетът, с който ММС ще разполага, ще е 82.26 млн. лева. Това е с около 2,5 млн. лева повече спрямо планирания за настоящата година бюджет.

Отново е представено увеличение на парите за масовия спорт. ММС предвижда да отдели 18,866.5 млн. лева за политиките в областта на спорта за учещи и спорта в свободното време, което е с 1,332 милиона повече.

В актуализираната средносрочна бюджетна прогноза до 2022 г. е заложено догодина България да има 185 медала, спечелени от олимпийски и европейски игри, световни и европейски първенства. За следващите две години посоченият брой е същият.

Министърът на спорта очаква страната да има 55 квоти за игрите в Токио. Парите в графата за “текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата” се увеличават до 10,160 млн. лева, а тези “за персонал” стигнат 15,011 милиона, което е с близо 2 милиона повече от тази година.