Златните 20: Правилата за седемте години и лявата част на платното

Бегачите достигат върха на постиженията си за около седем години.

Тази теория се базира на факта, че много бегачи са постигали най-добрите си времена средно седем години, след като са започнали.

Правилото за лявата част на платното
За да сте в безопасност, бягайте в лявата страна на платното, с лице срещу трафика

Изключение: Дясната страна на платното е по-безопасна, ако бягате към остър ляв завой. Тя може да бъде по-подходяща и ако от лявата има строеж.