БФО представи “Проект за подпомагане на клубовете”

Начало » БФО представи “Проект за подпомагане на клубовете”

Министерство на младежта и спорта, федерация ориентиранеПо инициатива на УС и със средства дарения от Пламен Иванов, Бойко Рачев и Ивайло Иванов, БФО представи “Проект за подпомагане на клубовете” с необходимите условия за работа с деца.

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: Да се подпомогнат клубовете в привличането и подобряване на условията за работа с деца.

КРИТЕРИИ ЗА УЧАСТИЕ: Може да участва всеки клуб, редовен член на БФО, имал минимум 10 участници на ДП 12-18 2021г.. Приоритет на клуба трябва да бъде разширяването на дейността с деца.

Всеки клуб, желаещ да участва трябва да кандидатства с проект, в които може да избира една от т.1 и т.2 плюс т.3 . Допустими продукти са:

  1. Изработване на горска карта до 1 кв.км – да е подходяща за работа с деца – в близост до града, с богата пътна мрежа, с линейни ориентири и повече разнообразни обекти.
  2. Изработване на градски, паркови или училищни карти – може да са 2 и да са на лесно достъпно място за деца.
  3. Закупуване на цветен принтер.

В проекта трябва да е описан точния район (с посочени координати) и каква е площта му. Клубът ще получи OCAD файл на посоченият район или райони плюс принтер, ако има нужда от него. Приоритет при одобряването на проектите ще имат клубовете с повече от 10 състезатели в групи МЖ12-18 участвали на ДП 2021г.

Срок за кандидатстване 31.01.2022г.

Ако няма интерес от страна на клубовете, средствата от дарения ще бъдат пренасочени по други дейности. Лице за контакт: Калин Пенчев kamaka93@abv.bg