Протокол No10 за решения на УС на БФО от 18.12.2019 г.

Read more »

Регламент за националните отбори по ориентиране през 2020

Официалният сайт на БФО публикува регламента за определяне на националните отбори по ориентиране през 2020 г. Read more »

Протокол No9 за решения на УС на БФО от 23.11.2019 г.

Read more »

Протокол от заседание на Комитет “Лятно ориентиране” – 9.11.2019 г.

Read more »

Протокол 8 от УС на БФО от 20 октомври 2019 г.

БФО публикува оротокол 8 от УС, проведен на 20 октомври 2019 г. Read more »

Протокол 7 от УС на БФО от 22 септември 2019

Сайтът на Българската федерация по ориентиране публикува протокола номер 7 от заседанието на УС, проведено на 22 септември 2019 г. Read more »

Протокол ИОС от 11 август 2019 г.

Сайтът на Българската федерация по ориентиране публикува протокола от Извънредното общо събрание, проведено на 11 август 2019 г. Read more »

Протокол от УС на БФО на 22 юни 2019

Read more »

Международна спецификация за описание на контролните точки (превод: Георги Далаков)

Read more »

Регламент за определяне на националните отбори по ориентиране за 2019 г.

Read more »