От историята: Трети конгрес на IOF в Камчия, България

В два материала досега (първи материал) (втори материал) Bgorienteering.net припомни казаното от Марин Диков пред сайта на Георги Далаков преди няколко години за идеята за създаване на IOF и за първите два конгреса на световната федерация по ориентиране.

Днес продължаваме поредицата със спомените на ветерана от Третия конгрес на IOF, който се провежда в България през юни 1965 г.

Трети конгрес на ИОФ КК Камчия 21-22 юни 1965 год.
На конгреса присъстват делегати от Чехословакия, Дания, Западна Германия, Източна Германия, Финландия, Норвегия, Австрия, Швейцария, България и Унгария. Като наблюдатели присъстват Полша, САЩ и Канада.

На пилона пред конгресната зала в Камчия тържествено бе издигнат флага на ИОФ, който представлява контролен знак, а в средата значката, която представлява инициалите на латински (IOF), като във вътрешния кръг на буквата „О“ е вложено земното кълбо и магнитна стрелка (на малката снимка).

Ето някои важни решения на конгреса.

  • Изградена бе картна комисия с председател Ян Мартин Ларсен от Норвегия.
  • Европейските първенства след 1966 година да прераснат в световни, като в тази връзка бяха направени необходимите промени в правилника за международни състезания.
    Утвърдена беше Швеция за домакин на Световното първенство през 1968 год.
  • Възложено бе на Австрия за провеждането на ІV конгрес.
    Избрано бе ново ръководство на ИОФ в състав председател Ерик Тобе, Швеция, заместник председател д-р Еделфрид Бугел, ГДР и Ролф Нюшелер, Швейцария и членове Олаф Андерсен, Дания, Мирослав Хлавачек, Чехословакия, Еркки Сорокуро, Финландия и Людвиг Стеф-Педерсен, Норвегия (основната снимка).

По време на конгреса бе проведено V традиционно състезание по ориентиране за купите на в. Ехо, в което взеха участие и някои от делегатите на конгреса. При закриването председателя на ИОФ изказа благодарност на ЦС на БТС за отличната организация на конгреса.

На основната нимка: Работата на III кoнгрес на IOF в к. Камчия, България

Следва: Пети конгрес на IOF в Будапеща

Please follow and like us:
error