Общото събрание на БФО избра новия управителен съвет

Днес се проведе извънредно Общо изборно събрание на Българска федерация ориентиране, инициирано чрез подписи на 21 клуба.

47 клуба, от всичките 51 членуващи в БФО, се включиха в събранието и избраха новото ръководство на БФО:

Костадин Новаков – Председател на УС
Петко Игнатов – член на УС – 33 гласа
Пламен Иванов – член на УС – 32 гласа
Ивайло Иванов – член на УС – 32 гласа
Кирил Николов – член на УС – 31 гласа
Николай Димитров – член на УС – 27 гласа
Диан Бонев – член на УС – 27 гласа
Калин Пенчев – член на УС – 25 гласа
Васил Фотинов – член на УС – 24 гласа

В гласуването участваха още

Илиян Павлов – 22 гласа
Камен Каменаров – 22 гласа
Георги Хаджимитев – 21 гласа
Иван Беломъжев – 19 гласа
Петър Доганов – 16 гласа
Димитър Календжиев – 16 гласа
Стефания Беломъжева – 14 гласа

Please follow and like us:
error