Обръщение до клубовете по ориентиране в България

Бившият национален състезател по лятно ориентиране, настоящ по ски ориентиране и многократен медалист от шампионатите по коло ориентиране Николай Димитров, публикува във Фейсбук групата „Ориентиране България“ писмо с предложения за промени в устава на БФО.

„Поствам ги в групата, за да могат да бъдат обсъдени и дискутирани на широка основа, защото касаят всички нас като общност. В дневния ред на събранието има важна точка ПРОМЯНА В УСТАВА НА БФО. Предложенията са юридически издържани и имат за цел подобряване на работата на УС на БФО“, уточнява още Димитров.

Ето какво се казва в писмото:

До председателите на клубовете по ориентиране в България, техните управителните съвети и членове и всички ориентировачи.

Дами и господа,

I. Предстои Общо отчетно-изборно събрание на БФО на 11.08.2019 година от 9.30 ч. в ММС. То е свикано от Софийски градски съд.

Причините, поради които е свикано на тези дати от съдa са следните:

1. След ОС на 11.10.18 г. голяма част от присъстващите бяха обидени от факта, че на това ОС голяма част от клубовете бяха представени от пълномощни лица, получили своите пълномощни от председатели на клубове, които или не бяха заинтересовани за бъдещето на БФО, или бяха манипулирани. Това доведе до избор на ръководство, при който гласовете на реално представящите клубовете си хора станаха малцинство и нямаха съществено значение. Изборът на новия УС бе продиктуван от организирана група, събрала тези пълномощни и подготвила предварително манипулативно състава на сегашния УС.

2. След като 21 клуба подписани и изпратили искания за свикване на ново Извънредно Отчетно-Изборно Събрание, техните искания бяха внесени с входящ номер в БФО до УС и неговия председател. Следваше според Устава на БФО и ЗЮЛНЦ да бъде свикано в едномесечен срок Извънредно Отчетно-Изборно Събрание от действащия УС. Това не беше извършено и не бяха спазени клаузите на упоменатите по-горе нормативни документи.

3. След този едномесечен срок копия от исканията бяха внесени в Софийски градски съд и след двуседмичен срок съдът свика ново Общо отчетно-изборно събраниe на 11.08.2019 г. в зала номер 5 на етаж 5 на Министерството на Младежта и Спорта при упоменатия дневен ред от клубовете, искащи новото ОС, без право на обжалване.

II. След изложеното по-горе обяснение за историята на предстоящото ОС искаме да Ви разясним и виждането ни за корекции в Устава на БФО, които да не дават повече възможности за некоректни избори и да внесат равноправие и толерантност във взаимоотношенията на развиващите се в нашата федерация за сега три вида ориентиране, а имено: ориентиране, ски ориентиране и маунтинбайк (МТБ) ориентиране.

III. Предложения за промени в Устава на БФО:

1. Право на глас в ОС да имат председателите на клубовете членове на БФО или нотариално упълномощени лица, които са членове на представящите клубове, не по-малко от една година.

2. В УС да няма право да бъдат избрани повече от един член от даден клуб.

3. Кандидатите за членове на УС на БФО да представят (писмено или устно) пред ОС мотивите си за тези постове, както и целите, които ще преследват за своя мандат за подобряване на дейността на федерацията.

4. Да бъдат сформирани три нови структурни звена към БФО: Направление Лятно и Трейл ориентиране; Направление Ски и МТБ ориентиране; Направление Картна комисия. Председателите на тези нови три направления да бъдат избирани от ОС, като те да бъдат и членове на УС на федерацията.

5. Начинът на гласуване да бъде с таен вот (личен избор) – както е при всички демократични избори – за всички гласувания!

IV. Причини за промени в Устава на БФО
1. Председателите на клубовете или нотариално упълномощени лица да защитават коректно интересите на своите клубове, а не чужди интереси и да гласуват по съвест.

2. Да не може да има повече от един член от клуб в УС, за да няма лобизъм и манипулации, и да бъдат защитавани интересите на всички клубове и федерацията.

3. Кандидатите за членове на УС да покажат на аудиторията на ОС, че са мотивирани и можещи с дейността си да бъдат полезни за просперитета на федерацията.

4. Съвременната специфика на нашите спортове, както и промените на правилниците в нашата международна федерация доведоха до огромна разлика в методиката на подготовка на състезателите, организацията на проявите от вътрешния и международния календар. Тази специфика накара много федерации от Европа и Скандинавието да обособят по начина, по които Ви предлагаме направления на своите федерации, като лицата отговарящи за тях да бъдат тясно свързани специалисти с тази дейност. Лицата, които ръководят тези направления, да са равнопоставени в УС с всички други членове. По този начин ще се решават по-бързо и по отговорно задълженията и проблемите на различните направления. Те трябва да бъдат доказали себе си специалисти в областта си и познавани като такива от българските ориентировачи.

Лица, които подкрепят настоящите предложения:

Николай Димитров, Венцислав Венев, Иван Беломъжев, Димитър Календжиев, Камен Каменаров, Георги Хаджимитев.

Please follow and like us:
error